headerimage-about

Samtykkeerklæring for nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev accepterer du nedenstående vilkår.

Aftalepart

Denne aftale indgås med:
NAV SCANDINAVIA
Gl. Kongevej 1, DK
1610 Copenhagen V
 +45 29 28 28 11
 CVR: 37767360

Når der indsamles personoplysninger, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke således, at du er informeret om præcist hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Nav Scandinavia ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på navscandiavia.com er Nav Scandinavia ApS.

NAV Scandinavia kan lejlighedsvis ændre vilkårene for modtagelse af nyhedsbrev. Hvis du fortsætter med at abonnere på og modtage nyhedsbrevene, betragtes det som accept af de ændrede vilkår og betingelser for NAV Scandinavias nyhedsbrev. Vi vil dog altid orientere om eventuelle ændringer i vilkårene.

Tilmelding

I forbindelse med tilmeldingen til nyhedsbrevet skal du alene oplyse, hvilken butik du arbejder i, dit navn og din e-mailadresse. Herudover registrerer vi ikke andre oplysninger i forbindelse med tilmeldingen.

Brug af din e-mailadresse

Når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, anvender vi din e-mailadresse til udsendelsen af nyhedsbreve, som indeholder nyheder om NAV Scandinavia, nye designs, arrangementer, markedsføringstiltag o.l. Som udgangspunkt udsendes nyhedsbrev 2-4 gange årligt.

Din e-mailadresse vil blive videregivet til de leverandører, som vi anvender i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene. Aktuelt anvender vi eksempelvist MailChimp til udsendelse af nyhedsbrevene.

Indsamling af oplysninger

Vi registrerer oplysninger om dit brug af nyhedsbrevene, herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes, og om der klikkes på links.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevene, bruger vi til at forbedre vores service og gøre os i stand til endnu bedre at kunne målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.

Opbevaring af dine oplysninger

Dine oplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi og vores underleverandører (MailChimp) har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktoplysninger, vi har registreret om dig, opbevares så længe, du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

Afmelding af nyhedsbrev

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevene ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev”-linket, som findes i bunden af nyhedsbrevene, du modtager fra os.

Efter afmelding af nyhedsbrevene modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Når du har frameldt dig, modtager du en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev. Herefter slettes din e-mailadresse i modtagerlisten af nyhedsbrevet.

Vi kan fra andre sammenhænge have dine oplysninger, og disse berøres ikke af en afmelding fra nyhedsbreve. Vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.

Rettelse, indsigt i og sletning af oplysninger

Har du rettelser til dine kontaktoplysninger, kan du til enhver tid ændre ved enten at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen, eller ved at kontakte os på info@navscandinavia.com.
Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om dig. Vi behandler dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig vores nyhedsbrev, jf. ovenfor. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker at få slettet, ændret eller flyttet dine oplysninger.

Overdragelse til tredjemand

Vi overgiver udelukkende dine oplysninger til vores underleverandør, som behandler dem i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene. Denne underleverandør er MailChimp.